Ortaklık Programı

GELİR ORTAKLIĞI ( AFFILIATE ) PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

GELİR ORTAKLIĞI ( AFFILIATE ) PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

1. İşbu Gelir Ortaklığı (Affiliate) Programı Sözleşmesi, BanatShop.com (“Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.”) ile Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş. tarafından Gelir Ortaklığı Programı’na kabul edilen web sitesi sahibi (“Gelir Ortağı” veya “Yayıncı”) arasında düzenlenen sözleşmenin elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanmasını müteakip yürürlüğe girmiş sayılır.

2. Ortaklık programı, bu sözleşme ve ayrıca sitemize ait Gizlilik Politikası hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.’nin yönetimi doğrultusunda yürütülür.

3. Gelir Ortağı olmak isteyen web sitesi ve/veya sosyal medya hesabı sahibi, Gelir Ortaklığı Programı’na dahil olmak üzere Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş.’ye başvurur.

Başvuru sahibinin web sitesi ve/veya sosyal medya hesabı Banat Fırça ve Plastik Sanayi A.Ş. tarafından incelenir ve aşağıda belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa web sitesi ve/veya sosyal medya hesabı sahibinin “Yayıncı” olmasına onay verilir.

  1. Başvuru sahibinin web sitesinde ve/veya sosyal medya hesabında yeterli içerik olmalıdır. Mevzuata veya kamuoyunca hassas görülen değerlere aykırı içerik bulunmamalıdır.
  2. Başvuru sahibinin web sitesinde ve/veya sosyal medya hesabında zararlı bulunabilecek, spam, kötü niyetli yazılım, yanıltıcı bilgi, vb nitelikte içerik olmamalıdır.
  3. Başvuru sahibinin web sitesinde ve/veya sosyal medya hesabında, yasaklı, sahte/kopya ürün tanıtımı ve satışı yapılmamalıdır.

4. Ortaklık Programı kullanılarak yayıncı tarafından elde edilen kod, “yayıncı” tarafından kendi web sayfasına ve/veya sosyal medya hesabına yerleştirilir. Yayıncı, tarafımıza bildirdiği mecralarda yayınladığı reklam ve link vasıtasıyla, web sitemize yönlendirilmiş olduğu müşterilerin gerçekleştireceği her başarılı alışveriş için, ilgili ürünün satış fiyatı üzerinden %10 komisyon almaya hak kazanır.

5. Yayıncı/Gelir Ortağı, web sitesi ve/veya sosyal medya hesabından yapacağı paylaşım ve duyurularda, mevzuatta tanımlanan bildirimleri yapmakla mükelleftir (#işbirliği, vb niteliğinde bilgilendirmeler gibi).

ÖDEME ŞEKLİ

Yayıncı  tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 50 TL (Yüz TL)’yi aşması halinde doğacaktır. Ödemeler, banka havale veya BanatShop.com'da geçerli hediye çeki yoluyla yapılabilmektedir.

SÖZLEŞMENİN BAŞLAMASI VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanmasını takiben başlar ve bir yıllık süreyi kapsar. Süre bitiminden önceki 15 (onbeş) gün içinde taraflardan herhangi biri tarafından bu sözleşme feshedilmediği taktirde kendiliğinden taraflar arasında 12 ay süre ile yenilenmiş olur.

TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

Bu  Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. “Yayıncının” belirtilen elektronik posta adresi, Ortaklık Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresidir. Ortaklık için belirlenen elektronik posta adresimiz ise banatshop@banat.com adresidir. 

“Yayıncı”, Ortaklık Programı’na kayıt sırasında tarafımıza bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

Taraflar’ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf’a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.